Închide fereastra
     
 
 

Consiliul Local al Municipiului ORADEA
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

 
 
 
C Ă S Ă T O R I A  C I V I L Ă
                În anul 2019 se oficiază astfel:
Nr.crt.
ZIUA
LOCAŢIA
Taxă
Timp alocat
1.
V I N E R I
C a s a     Căsătoriilor din
CETATEA ORADEA

110 lei*
15 minute
 
Nr.crt.
ZIUA
LOCAŢIA
Taxă
Timp alocat
 1.
S Â M B Ă T Ă
Primăria mun. Oradea Sala (mare)
„Traian Moşoiu

300 lei*
20 minute
 2.
C a s a     Căsătoriilor din
CETATEA ORADEA
300 lei*
20 minute
Nr.crt.
ZIUA
LOCAŢIA


1.
D U M I N I C Ă
Primăria mun. Oradea Sala (mare)
„Traian Moşoiu

300 lei*
20 minute
 
* se compune din taxa de închiriere a sălii şi taxa permisiune foto / video stabilite prin HCLMO nr. 361/2018

VINERI, SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ
Căsătoria civilă se poate oficia şi în alte locaţii corespunzătoare, la solicitarea viitorilor miri.
Pentru programare locaţie externă este obligatoriu să vă adresaţi personal
Compartimentului de Stare Civilă
1000 lei
/eveniment
 
 
 

 Căsătoria între cetăţeni români

 

Pasul nr.  1

             Fixarea locaţiei, datei şi orei încheierii căsătoriei. Programarea căsătoriei.
 
 

Pasul nr.  2

            Obţinerea CERTIFICATELOR  MEDICALE  PRENUPŢIALE – pentru ambii viitori soţi (valabile 14 zile de la data emiterii, care să cuprindă menţiunea că persoana la care se referă SE POATE CĂSĂTORI, respectiv TESTAT ori CONSILIAT HIV) – se obţine de la medicul de familie sau la oricare centru medical particular din mun. Oradea;
 ·certificatul medical prenupţial centralizează analize medicale efectuate, deci presupune îndeplinirea unor demersuri anterioare emiterii
 ·eliberarea, de către medic, trebuie făcută între a 14 - a şi a 11 - a zi înainte de data încheierii căsătoriei.
 
Exemplu - pentru încheierea căsătoriei sâmbătă, certificatul prenupţial trebuie emis de medic luni, marţi  şi miercuri  - în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei.
 
Practic - Dacă căsătoria urmează a fi încheiată pe data de – 24 august 2019, certificatul prenupţial va fi emis de medic în zilele de 12,13,14 august 2019.
 
 

Pasul nr.  3

         Cei care vor să se căsătorească vor face, personal şi împreună, declaraţia de căsătorie, la Serviciul de Stare civilă unde urmează a se încheia căsătoria.
        
 
 

ACTE  NECESARE  ÎN  VEDEREA ÎNREGISTRĂRII  CĂSĂTORIEI: 

CÂND  PERSOANA  SE  AFLĂ  LA  PRIMA  CĂSĂTORIE:

 
-   ACTUL DE IDENTITATE ( valabil la data depunerii actelor şi încheierii căsătoriei) - original şi copie;
-   CERTIFICATUL DE NAŞTERE, privind pe viitorii soţi, cetăţeni români – original şi copie;
-   CERTIFICAT MEDICAL PRENUPŢIAL - original. 
-   COPII ALE ACTELOR DE IDENTITATE a 2 (doi) martori ( care vor semna actele  de stare civilă)
 

DACĂ  PERSOANA  NU  SE  AFLĂ  LA  PRIMA  CĂSĂTORIE:

pe lângă documentele de mai sus, prezintă şi dovada desfacerii / încetării căsătoriei anterioare, respectiv:
 
- CERTIFICATUL DE DIVORŢ sau
- SENTINŢA DE DIVORŢ, definitivă şi irevocabilă/ CERTIFICATUL DE DIVORŢ pe cale administrativă - original şi copie sau
- CERTIFICAT DE DECES al fostului soţ – original şi copie.
 
 
 
IMPORTANT - pentru oficierea căsătoriei într-una din zilele de:
-VINERI- actele se depun luni, marţi în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei,
-SÂMBĂTĂ  - actele se depun luni, marţi, miercuri în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei,
-DUMINICĂ  - actele se depun  marţi, miercuri  în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei,
 
 
 

Pasul nr.  4

La momentul încheierii căsătoriei se depun, obligatoriu, cărţile de identitate (în original) ale viitorilor soţi.  (Atenţie - actul de identitate al soţului care, prin căsătorie, îşi modifică numele de familie - se anulează la data încheierii căsătoriei)
 
 
         Precizare:  La cerere se pot oficia căsătorii şi în limba maternă (maghiară). Solicitarea oficiierii căsătoriei în limba maternă se face odată cu depunerea actelor pentru înregistrarea căsătoriei.
 
        Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0259/408824 sau ne puteţi scrie pe adresa de e-mail starecivila@evp-oradea.ro

Termene şi condiţii / Log In
Copyright 2009 S.P.C.L.E.P. Oradea - Toate drepturile rezervate.