Închide fereastra
     
 
 

Consiliul Local al Municipiului ORADEA
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

 
 
 
C Ă S Ă T O R I A  C I V I L Ă
                În anul 2017 se oficiază astfel:
Nr.crt.
ZIUA
LOCAŢIA
Taxă comunicate
Timp alocat
1.
V I N E R I
C a s a     Căsătoriilor din
LOTUS CENTER

60 lei
15 minute
 
Nr.crt.
ZIUA
LOCAŢIA
Taxă comunicate / stabilite
Timp alocat
 1.
S Â M B Ă T Ă
Primăria mun. Oradea Sala (mare)
„Traian Moşoiu

300 lei*
20 minute
 2.
C a s a     Căsătoriilor din LOTUS CENTER
200 lei
25 minute
 
Nr.crt.
ZIUA
LOCAŢIA
Taxă stabilită
Timp alocat
 1.
D U M I N I C Ă
Primăria mun. Oradea Sala (mare)
„Traian Moşoiu”
300 lei*
 
20 minute
* se compune din taxa de închiriere a sălii şi taxa permisiune foto / video.
!
VINERI, SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ
Căsătoria civilă se poate oficia şi în alte locaţii corespunzătoare, la solicitarea viitorilor miri
1000 lei
/eveniment
 
 
 

 Căsătoria între cetăţeni români

 

Pasul nr.  1

             Fixarea locaţiei, datei şi orei încheierii căsătoriei. Programarea căsătoriei.
 
 

Pasul nr.  2

            Obţinerea CERTIFICATELOR  MEDICALE  PRENUPŢIALE – pentru ambii viitori soţi (valabile 14 zile de la data emiterii, care să cuprindă menţiunea că persoana la care se referă SE POATE CĂSĂTORI, respectiv TESTAT ori CONSILIAT HIV) – se obţine de la medicul de familie sau la oricare centru medical particular din mun. Oradea;
 ·certificatul medical prenupţial centralizează analize medicale efectuate, deci presupune îndeplinirea unor demersuri anterioare emiterii
 ·eliberarea, de către medic, trebuie făcută între a 14 - a şi a 10 - a zi înainte de data încheierii căsătoriei.
 
Exemplu - pentru încheierea căsătoriei sâmbătă, certificatul prenupţial trebuie emis de medic luni, marţi, miercuri ori cel târziu joi - în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei.
 
Practic - Dacă căsătoria urmează a fi încheiată pe data de – 27 august 2017, certificatul prenupţial va fi emis de medic în zilele de 15,16,17, în condiţiile în care pe 15 august 2017 -  nu se lucrează
 
 

Pasul nr.  3

         Cei care vor să se căsătorească vor face, personal, declaraţia de căsătorie, la Serviciul de Stare civilă unde urmează a se încheia căsătoria.
         În acest sens, este necesară prezenţa fizică a ambilor – viitori soţi, prezentând următoarele:
 
 

ACTE  NECESARE  ÎN  VEDEREA  CĂSĂTORIEI: 

CÂND  PERSOANA  SE  AFLĂ  LA  PRIMA  CĂSĂTORIE:

 
-   CARTEA DE IDENTITATE ( valabilă la data depunerii actelor şi încheierii căsătoriei) - original şi copie;
-   CERTIFICATUL DE NAŞTERE, privind pe viitorii soţi, cetăţeni români – original şi copie;
-   CERTIFICAT MEDICAL PRENUPŢIAL - original. 
 
 

DACĂ  PERSOANA  NU  SE  AFLĂ  LA  PRIMA  CĂSĂTORIE:

pe lângă documentele de mai sus, prezintă şi dovada desfacerii / încetării căsătoriei anterioare, respectiv:
 
- CERTIFICATUL DE DIVORŢ sau
- SENTINŢA DE DIVORŢ, definitivă şi irevocabilă/ CERTIFICATUL DE DIVORŢ pe cale administrativă - original şi copie sau
- CERTIFICAT DE DECES al fostului soţ – original şi copie.
 
 
 
IMPORTANT - pentru oficierea căsătoriei într-una din zilele de:
-VINERI- actele se depun luni, marţi, miercuri în săptămâna precedentă (anterioară) încheierii căsătoriei,
-SÂMBĂTĂ  - actele se depun marţi, miercuri sau joi în săptămâna precedentă (anterioară) încheierii căsătoriei,
-DUMINICĂ -actele se depun miercuri, joi sau vineri în săptămâna precedentă (anterioară) încheierii căsătoriei.
 
 
 

Pasul nr.  4

Miercuri –    în săptămâna încheierii căsătoriei se depun, obligatoriu, cărţile de identitate (în original) ale viitorilor soţi şi copia cărţilor de identitate a 2 martori, care vor semna actele de stare civilă, odată şi împreună cu mirii, la momentul încheierii căsătoriei. (Atenţie - actul de identitate al soţului care, prin căsătorie, îşi modifică numele de familie - se anulează la data încheierii căsătoriei)
 
 

 

Termene şi condiţii / Log In
Copyright 2009 S.P.C.L.E.P. Oradea - Toate drepturile rezervate.