Consiliul Local al Municipiului Oradea
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Închide fereastra

1. Cum se poate încheia căsătoria între un cetăţean român şi unul străin ?


2. Care este termenul legal în care se poate încheia căsătoria ?


3. Când pot să solicit dispensă de la termenul legal de încheiere a căsătoriei ?


4. Nu se poate cere dispensă de la termenul legal de încheierea căsătoriei pentru orice motiv ?


5. Se poate face opunerea la căsătorie ?


6. Se poate închea căsătoria înaintea împlinirii vârstei majoratului (de 18 ani) ?


7. Căsătoria civilă se poate încheia când şi unde doresc ?


8. Ce se întâmplă cu actele noastre de identitate după încheierea căsătoriei ?


9. Ce nume pot dobândi ca urmare a căsătoriei ?


10. Este important să declar cu ocazia depunerii actelor, la a câta căsătorie sunt ?


11. Ce trebuie să fac pentru operarea unei sentinţe de divorţ ?


12. Care sunt prevederile, din CODUL CIVIL, necesare a fi cunoscute înainte de încheierea căsătorei.1. Cum se poate încheia căsătoria între un cetăţean român şi unul străin ?

Actele necesare pentru cetăţeanul străin, diferă în funcţie de statul din care acesta provine.
Procedura este complexă şi necesită timp mai mare de conformare la cerinţe.
În acest context, pentru a nu greşi, orice informaţie legată de acest subiect - se va putea obţine numai la ghişeul compartimentului căsătorii de la cam. 12, parter din clădirea Primăriei mun. Oradea, după o prezentare corectă şi completă a speţei de către persoanele interesate.

2. Care este termenul legal în care se poate încheia căsătoria ?

Căsătoria se încheie în termen de 11 zile, în care se cuprinde atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria. ! ATENŢIE LA TERMENE Neatenţia viitorilor soţi decurgând din:
-tratarea cu formalism a cerinţelor ofiţerului de stare civilă ori
-trecerea în mod superficial peste informaţiile date de aplicaţia electronică privind programarea căsătoriilor
va avea drept consecinţă neîncheierea căsătoriei la data stabilită. NU NEGLIJA, INFORMEAZĂ–TE, care sunt actele necesare, când se depun aceste acte, evită să te concentrezi strict numai pe organizarea nunţii/ festivităţii fără a fii atent la detaliile oficiale.

3. Când pot solicita dispensă de la termenul legal de încheiere a căsătoriei ?

Căsătoria se încheie în termen de 11 zile, în care se cuprinde atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Căsătoria se poate încheia înaintea expirarii termenului de 11 zile dacă:
- starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta sau
- când viitori soţi vor să oficializeze relaţia, înainte de naşterea unui copil, numai cu aprobarea primarului

4. Se poate cere dispensă, de la termenul legal de încheierea căsătoriei, pentru orice motiv?

ATENŢIE – NU !
Faptul că mulţi cetăţeni români aflaţi în străinătate, atunci când se întorc în ţară, doresc să se căsătorească, însă perioada pentru care pot sta în România este mai mică decât cele 11 zile prevăzute de lege, nu poate fi considerat ca fiind motiv întemeiat, întrucât cetăţenii români care se află pentru perioade mai lungi în străinătate au posibilitatea de a se căsători atât la misiunile diplomatice ale României din ţara în care se află cât şi la autorităţile locale competente din străinătate.
Neatenţia viitorilor soţi decurgând din tratarea cu formalism a cerinţelor ofiţerului de stare civilă ori trecerea cu uşurinţă peste informaţiile date de aplicaţia electronică privind programarea căsătoriilor va avea drept consecinţă neîncheierea căsătoriei la data stabilită.

5. Se poate face opunerea la căsătorie ?

DA, prin sesizarea ofiţerului de stare civilă, de către orice persoană care are cunoştinţă despre existenţa unei împrejurări de fapt sau de drept care să facă imposibilă încheierea căsătoriei. Orice persoană poate face opunere la căsătorie, fără a fi obligată să justifice vreun interes, întrucât statul ocroteşte căsătoria şi apără interesele familiei, fiind preocupat să nu încheie căsătorii cu încălcarea prevederilor legale. Pentru a preveni eventuale abuzuri, legea prevede condiţiile care trebuiesc respectate atunci când se face opoziţie la căsătorie: - sesizarea să aibă forma scrisă (nu se admit petiţii anonime); - se vor preciza împrejurările de fapt şi de drept care împiedică încheierea căsătoriei; - se vor prezenta (preciza) dovezile pe care se sprijină sesizarea.
Opoziţia poate fi făcută începând cu data depunerii declaraţiei de căsătorie şi până la momentul încheierii acesteia.

6.Se poate încheia căsătoria înaintea împlinirii vârstei majoratului (de 18 ani)?

Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul:
- unui aviz medical,
- cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi
- autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.
În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului.
Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.
Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

7.Căsătoria civilă poate fi încheiată când şi unde doresc ?

NU, cu următoarea explicaţie: Căsătoria civilă se încheie în programul de timp stabilit în acest scop de către Compartimentul de Stare Civilă. Limitele orelor de început şi de sfârşit ale oficierii căsătoriilor civile sunt fixate ca urmare a experienţei anilor anteriori – în funcţie de numărul căsătoriilor programate/ încheiate. Ofiţerul de stare civilă fixează ora începerii căsătoriei, atunci când programarea se face la ghişeul compartimentului căsătorii. Acesta este obligat să ţină seama de programările făcute anterior solicitării dv., respectiv să concentreze încheierea căsătoriilor astfel încât să nu existe pauze între oficieri. În toate cazurile funcţionarul de la ghişeu vă propune 2 variante de timp ale începerii căsătoriei dv., în funcţie de programările deja existente – înaintea orei deja fixate, de către altcineva ori după aceasta. Nu insistaţi să vă programaţi la ore stabilite de dv. fără consultarea noastră. Nu lansaţi comandă la invitaţiile de nuntă, fără să aveţi programarea făcută cu privire la locul, data şi ora la care urmează a se încheia căsătoria. Informaţiile referitoare la locul încheierii căsătoriei pot fi vizualizate în secţiunea INFORMAŢII IMPORTANTE din meniu.

8. Ce se întâmplă cu actele noastre de identitate ?

După încheierea căsătoriei, în buletinul de identitate al soţului care prin căsătorie îşi schimbă numele de familie, se va aplica o ştampilă cu menţiunea corespunzătoare.
Cartea de identitate al soţului care prin căsătorie îşi schimbă numele de familie va fi invalidată prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.
După încheierea căsătoriei, în termen de 15 zile, vă revine obligaţia preschimbării actului de identitate, potrivit noului nume/ adrese. (ATENŢIE - nerespectarea acestui termen se sancţionează, de către Biroul de Evidenţă a Persoanelor, cu amendă contravenţională).

9. Care sunt posibilităţile de modificare a numelui de familie ca urmare a căsătoriei ?

Viitorii soţi pot conveni să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.
Exemplu: Viitorul soţ - POPESCU
Viitoarea soţie - IONESCU, posibilitaţi

Varianta 1
POPESCU
IONESCU
Varianta 2
POPESCU
POPESCU
Varianta 2.1
IONESCU
IONESCU
Varianta 3
POPESCU-IONESCU
POPESCU-IONESCU
Varianta 3.1
IONESCU-POPESCU
IONESCU-POPESCU
Varianta 4
POPESCU
IONESCU-POPESCU
Varianta 4.1
POPESCU
POPESCU-IONESCU

10. Este important să declar cu ocazia depunerii actelor, la a câta căsătorie sunt ?

Da, este obligaţia Dv. să clarificaţi aceste aspecte. Este necesar să prezentaţi sentinţa de divorţ - definitivă şi irevocabilă, ori certificatul de deces al fostului soţ.
Pe marginea actului dv. de naştere se înscriu menţiuni cu privire la actele şi faptele de stare civilă la care sunteţi parte. Ofiţerul de stare civilă, în toate cazurile, va transmite o comunicare de căsătorie la locul păstrării actului dv. de naştere. Dacă aceasta nu poate fi operată, întrucât pe marginea actului de naştere există o menţiune de căsătorie anterioară nedesfăcută/ neîncetată, comunicarea se restituie iar dv. veţi fi chemat să daţi explicaţii.
În plus Compartimentul de Stare Civilă are obligaţia legală de a denunţa autorităţilor competente orice faptă referitoare la infracţiunea de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de Codul penal.

11. Ce trebuie să fac pentru operarea unei sentinţe de divorţ ?


Dacă desfacerea căsătoriei dv. a fost pronunţată în România, este necesar să prezentaţi sentinţă de divorţ (ATENŢIE – nu aşa cum v-a fost comunicată ci investită cu formulă definitivă şi irevocabilă – care se solicită la Registratura instanţei, după expirarea termenului în care hotărârea poate fi atacată înscrisă în cuprinsul sentinţei)
Dacă desfacerea căsătoriei dv. a fost pronunţată în străinătate, este necesar să prezentaţi sentinţa de divorţ (simplă, cu apostille ori supralegalizată – în funcţie de statul din care provine), respectiv să solicitaţi:
1. pentru hotărârile pronunţate în state ne-membre ale Uniunii Europene – recunoaşterea la Tribunalul judeţului în care aveţi domiciliul. După recunoaşterea de către instanţa română, veţi prezenta la starea civilă unde se află actul dv. de căsătorie
-copia sentinţei străine (simplă, cu apostille ori supralegalizată – după caz); -traducerea legalizată a acesteia, făcută în România; -declaraţie notarială referitoare la numele purtat după divorţ; -sentinţa de recunoaştere a Tribunalului din România – in original; -cartea dv. de identitate. 2. pentru sentinţele de divorţ provenite din state membre ale Uniunii Europene, veţi prezenta la starea civilă unde se păstrează actul dv. de căsătorie: -originalul şi copia sentinţei străine (simplă, cu apostille ori supralegalizată – după caz); -traducerea legalizată a acesteia, făcută în România; -copia cărţii dv. de identitate şi a certificatelor de naştere şi căsătorie; -declaraţie notarială referitoare la numele purtat după divorţ.
ATENŢIE – procedurile necesită timp, astfel încât căsătoria dv. va putea fi încheiată numai ulterior înscrierii acestor modificări intervenite în statutul dv. civil.

12. Care sunt prevederile, din CODUL CIVIL, necesare a fi cunoscute înainte de încheierea căcătoriei.

ART. 272 Vârsta matrimonială.
(1) Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
(2) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului.
ART. 273 Bigamia Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită. ART. 274 Interzicerea căsătoriei între rude.
(1) Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
(2) Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
ART. 275 Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră. Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa. ART. 276 Alienaţia şi debilitatea mintală. Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal. ART. 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria.
(1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.
(2) Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.
ART. 278 Comunicarea stării de sănătate
Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor.
ART. 282 Alegerea numelui de familie
Viitorii soţi pot conveni să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.
în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între: 1.REGIMUL COMUNITĂŢII LEGALE 2.REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI 3.REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE
Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales.
Copyright 2009 S.P.C.L.E.P. Oradea - Toate drepturile rezervate.

www.2as.ro