Consiliul local al Mun. Oradea (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 17.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 575605, declaraţia de căsătorie a d-lui  BAKTER BOGDAN GABRIEL   în vârstă de  24  ani cu domiciliul în  Mun. Oradea (BH)    şi a d-nei  BERE CORINA EMANUELA   în vârstă de  23  ani cu domiciliul în  Mun. Oradea (BH)   
          Astăzi Vineri 12.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 575461, declaraţia de căsătorie a d-lui  KISS BOTOND   în vârstă de  25  ani cu domiciliul în  Com. Uileacu de Beiuş (BH)    şi a d-nei  CSÜRY ANIKÓ   în vârstă de  25  ani cu domiciliul în  Mun. Oradea (BH)   
          Astăzi Miercuri 17.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 575606, declaraţia de căsătorie a d-lui  VERŞAN CRISTIAN   în vârstă de  43  ani cu domiciliul în  Mun. Oradea (BH)    şi a d-nei  TEODORESCU MARIA MONICA   în vârstă de  38  ani cu domiciliul în  Mun. Oradea (BH)   
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      Stretea Paraschiva-Judita      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.