SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Municipiul ORADEA
 
1.  ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
 
2.  DESCRIEREA SERVICIILOR
 
3.  NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
 
4.  REGULI GENERALE
 
5.  LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
 
6.  DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI
 
7.  INFORMAŢII PERSONALE
 
8.  LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
 
9.  APLICAŢIA ON-LINE PENTRU PROGRAMAREA CĂSĂTORIILOR
 
9.1.  DESCRIERE APLICAŢIE
 
9.2.  DESCRIERE  NOŢIUNI  UTILIZATE  ÎN  APLICAŢIA on-line
 
9.2.1   REZERVARE NECONFIRMATĂ
 
9.2.2.  REZERVARE CONFIRMATĂ
 
9.2.3.  ŞTERGEREA UNEI PROGRAMĂRI
 
9.2.4.  PROGRAMAREA VALABILĂ SE POATE REALIZA O SINGURĂ DATĂ DE CĂTRE UTILIZATORI
 
9.2.5.  VIZUALIZAREA PROGRAMĂRII
 
9.2.6.  DREPTUL DE INTERVENŢIE A OPERATORULUI
 
9.2.7.  ANULAREA, MODIFICAREA PROGRAMĂRII
 
 
1.  ACCEPTAREA  CONDIŢIILOR
           
           ww.evp-oradea.ro este site-ul oficial al Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor a mun. Oradea (denumit în continuare "SPCLEP Oradea").
           Folosirea în cadrul site-ului www.evp-oradea.ro a oricărei aplicaţii electronice (ca de ex. programarea căsătoriilor - denumit în continuare "aplicaţie") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.  
            Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile privind utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
          Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.
            În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului, respectiv să se prezinte la ghişeu.
 
 
2.  DESCRIEREA SERVICIILOR
           
            Prin intermediul secţiunilor sale, site-ulwww.evp-oradea.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, reglementări privind actele şi faptele de stare civilă, respectiv cartea de identitate; dar şi anunţuri, ştiri referitoare la  diverse evenimente cum ar fi NUNTA DE AUR şi 100 de ANI DE VIAŢĂ, organizate în mun. Oradea.
Ce este un serviciu electronic?
             În cadrul site-ului www.evp-oradea.ro, un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între cetăţeni şi SPCLEP Oradea.
             Există trei tipuri de servicii electronice oferite de www.evp-oradea.ro:
            1. servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise în domeniul evidenţei persoanei; astfel se asigură o mai mare transparenţă şi o mai bună înţelegere a activităţilor SPCLEP Oradea;
            2. servicii de comunicare ("Contact şi asistenţă", "Întrebări frecvente"), care permit un mai bun contact cu cetăţenii, cu societatea civilă şi cu alţi factori interesaţi, asigurând mecanisme de feedback, cu scopul de a modela proiectele, politicile şi activităţile SPCLEP Oradea.
            3. serviciul on-line de programare a căsătoriilor, care permite fixarea locaţiei, datei şi orei, de către viitorii soţi, care pot, astfel, proceda la rezervare, comod şi practic, de acasă.
 
 
3.  NEANGAJAREA  RĂSPUNDERII
           
            SPCLEP Oradea întreţine acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp.
           Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora.
           Cu toate acestea, SPCLEP Oradea nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest site.
 
            Informaţia oferită:
-  este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;
-  nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
-  poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora SPCLEP Oradea nu deţine nici un control şi  pentru care nu îşi asumă nici o  responsabilitate.
            Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

            Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe server-ele noastre din orice motive.
           De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.
            Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
            Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei SPCLEP Oradea de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile SPCLEP Oradea impuse de lege.
 
4.  REGULI GENERALE
         
          Administratorul site-ului declară următoarele:
- va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
- va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
- pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.
 
5.  LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
 
                 Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
 
6.  DREPTURILE  ASUPRA  CONŢINUTULUI  SITE-ULUI
           
            © 2009 SPCLEP Oradea
            Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare.
            În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată.
            Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.
 
7.  INFORMAŢII  PERSONALE
          
           Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii cu caracter personal.  Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/ sau posibilitatea de al contacta.
            Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, C.N.P., adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.
            SPCLEP Oradea va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.
            Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată).
             Prin accesarea şi navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.
 
8.  LEGĂTURA  CU  ALTE  SITE-URI
           
            Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte aplicaţii electronice considerate de SPCLEP Oradea utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul SPCLEP Oradea. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
            SPCLEP Oradea nu poate garanta/ controla actualitatea/ exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.
            Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.
 
       9.  APLICAŢIA ON-LINE PENTRU PROGRAMAREA CĂSĂTORIILOR
 
 
9.1.  DESCRIERE  APLICAŢIE
           
        Programarea căsătoriilor, on-line, este un soft ce are menirea să simplifice relaţia autoritate-cetăţean din perspectiva unei administraţii publice locale simple şi eficiente.
         Programarea căsătoriilor devine astfel posibilă, atât la ghişeu cât şi on-line. 
         Rezervările se fac potrivit regulii – „ primul venit, primul servit ”
 
9.2.  DESCRIERE NOŢIUNI UTILIZATE ÎN APLICAŢIA – on-line
 
9.2.1.  REZERVARE NECONFIRMATĂ
 
            Prima etapă a rezervării - stabilirea locaţiei, data şi ora de început a ceremoniei - are un caracter provizoriu. 
            ATENŢIE – pentru ca rezervarea să devină oficială este necesară CONFIRMAREA, din partea dumneavoastră.
            Confirmarea se poate realiza în maximum 48 de ore.
            Dacă această confirmare nu s-a realizat în termenul de mai sus, rezervarea iniţială se şterge din sistem în mod automat.
            În cazul în care nu aţi confirmat rezervarea iniţială în termen de 48 de ore, nu garantăm obţinerea aceloraşi date (locaţie, oră) .
 
 
9.2.2.  REZERVARE  CONFIRMATĂ
          
                Reprezintă etapa ulterioară fixării iniţiale, denumită mai sus REZERVARE NECONFIRMATĂ, ce are ca scop întărirea (validarea) rezervării iniţiale.
             ATENŢIE – numai acest tip de rezervare rămâne valabilă şi înscrisă oficial.
            IMPORTANT – ATENŢIE LA TERMENUL  ÎN CARE ESTE NECESAR SĂ VĂ PREZENTAŢI LA PRIMĂRIE  PENTRU DECLARAŢIA  DE  CĂSĂTORIE  ŞI  DEPUNEREA  ACTELOR.
 
 
9.2.3.  ŞTERGEREA  UNEI  PROGRAMĂRI
           
               Dacă doriţi să schimbaţi data rezervării aveţi posibilitatea desfiinţării acesteia, este necesar să anulaţi programarea anterioară, respectiv să reîncepeţi o nouă programare cu datele dorite.
 
 
               Anularea programării făcute anterior se poate face folosind rubrica corespunzătoare inclusă în mesajul de confirmare trimis prin e-mail, de către aplicaţie.
               Luaţi în calcul faptul că odată anulată REZERVAREA CONFIRMATĂ, dispare fără posibilitatea recuperării ulterioare.
 
 
9.2.4.  PROGRAMAREA VALABILĂ SE POATE REALIZA O SINGURĂ DATĂ DE CĂTRE  UTILIZATORI
           
                Un utilizator, cu datele sale de identificare, are şansa unei singure programări. Dacă aceasta nu-i convine, poate realiza o nouă rezervare, numai după ştergerea celei făcute anterior.
                Aceeaşi adresă de e-mail folosită pentru realizarea unei rezervări poate fi utilizată din nou în vederea unei noi programări numai după 10 zile calendaristice.      
 
 
9.2.5.  VIZUALIZAREA PROGRAMĂRII
           
            Este posibilă din e-mail-ul dv., de aceea este important să nu-l ştergeţi.
            Rezervarea căsătoriei se poate lista de la orice imprimantă.
            Dacă aţi şters mesajul privind REZERVAREA CĂSĂTORIEI, ofiţerul de stare civilă are posibilitatea vizualizării programării dv. atunci când procedaţi la declaraţia de căsătorie şi depunerea actelor la ghişeu.
 
 
9.2.6.  DREPTUL  DE  INTERVENŢIE  A  OPERATORULUI
           
            Orice programare susceptibilă ca fiind neserioasă poate fi modificată ori anulată de către operator/ administrator, fără a fi necesar să furnizeze explicaţii în acest sens.
 
 
9.2.7.  ANULAREA,  MODIFICAREA  PROGRAMĂRII
          
              Într-o situaţie ipotetică, atunci când apar suprapuneri, respectiv se petrec în acelaşi timp o programare externă (făcută pe internet) şi una internă (făcută la ghişeu), ofiţerul de stare civilă are dreptul să modifice/ decaleze ora începerii ceremoniei.
             Acest aspect nu înseamnă că operatorul poate modifica, preferenţial, o programare deja existentă. În acest caz veţi fi informat prin e-mail.
            Orice REZERVARE NECONFIRMATĂ se anulează automat, după 48 de ore.
            Folosirea unor date de identificare care nu aparţin viitorilor soţi va avea drept consecinţă anularea rezervării din oficiu, fără posibilitatea „negocierii” şi fără obligaţia operatorului de a asculta alte explicaţii. Practic, programarea fictivă – cu alte date decât cele reale ale mirilor, va fi descoperită odată cu depunerea declaraţiei şi a actelor necesare pentru căsătorie, iar întrucât datele nu corespund, nu se poate realiza căsătoria rezervată cu datele unei alte persoane.
 
 
X
sus